Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ E-SHOP

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για τη δυνατότητα ένταξής τους στον Β’ Κύκλο της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ώστε να στηριχθεί η λειτουργία τους, να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδοτούνται αιτήσεις
έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και
έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν από τις 18/3/2020.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 09.07.2021 μέχρι 29.09.2021

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στον πρώτο κύκλο της δράσης.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
στην ιστοσελίδα της δράσης (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=82&cs=)
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΣΣΟΒΑ

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση