ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΕΥΒΟΙΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ Ή ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-17.6.22

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»

Ανθρωπιστική Βοήθεια Αναχωρεί για την Πυρόπληκτη Εύβοια

Τελευταία ενημέρωση

Ζητούμε ψυγεία και άλλα ηλεκτρικά είδη

Και κάθε άλλη χρήσιμη προσφορά σε είδη

Ή σε εθελοντική εργασία (ΣΠΟΥΔΑΙΟ)

                                                                    17.6.2022

Ἐφθάσαμε στὴν τελικὴ εὐθεία.

Ἀρχὲς ἑπομένης ἑβδομάδος ἡ βοήθεια ἀναχωρεῖ γιὰ διανομὴ στοὺς πυρόπληκτους ἀδελφούς….

Ζητοῦνται κατεπειγόντως κυρίως ἠλεκτρικὰ εἴδη ἐν λειτουργίᾳ (ψυγεῖα, φοῦρνοι, φουρνάκια, ἀνεμιστῆρες κλπ πρακτικά).

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΕΥΒΟΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1)

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΕΥΒΟΙΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2)

                              ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/βοήθεια-στην-εύβοια/διορθοδοξοσ-συνδεσμοσ-ο-αποστολοσ-πα-2/

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση