Αθλιότητες!…

Συζητιούνται και ασκούνται πολλά! Πράγματα που δεν έπρεπε να περνούν απ’ το μυαλό μας, πολύ περισσότερο να γίνονται και να λέγονται ότι συμβαίνουν σε αυτό τον Ιερό Τόπο. Ιερή είναι και η ψήφος του Πολίτη που αποτελεί βασικό δικαίωμα και υποχρέωση άσκησης συμμετοχικής δημοκρατίας δεν αποτελεί εμπόρευμα προς αγορά και πώληση. Γιατί η αγοραπωλησία της χτυπάει κατάστηθα την ελεύθερη βούληση και έκφραση που θεσπίζεται με αυστηρές διατάξεις και κυρώσει σε νόθευσή της.


Αποτελεί και είναι δικαίωμα και καθήκον του πολίτη που ανήκει στο σκληρό πυρήνα των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων και
της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους.


Στην πράξη, στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό κύρια, χρόνια λέγαμε και γινόταν, Ρομά έδινα τα εκλογικά τους βιβλιάρια και μετέπειτα, τώρα, τις αστυνομικές ταυτότητές τους στους ειδήμονες της φυλής του να διαπραγματευτούν και να πετύχουν υψηλότερο τίμημα αγοράς της ψήφου των.


Αυτό δεν συνέβαινε σε όλους, όμως σε αρκετούς που πολλοί ισχυριζόταν ότι στο τέλος αυτοί που τα πήρανε καθόρισαν την τύχη μας και το αύριο του τόπου και της ζωής μας. Και, αντί να αυξηθούν μέτρα και κυρώσεις αλλά με επαγρύπνηση αυξημένη περιορισμού αυτού του εντροπιαστικού φαινομένου που καθορίζει το επίπεδο Δημοκρατίας και πολιτισμού ενός Τόπου.

Το μεγαλύτερο δε ολίσθημα παρατηρείται σε μας τους ίδιους που πέφτουμε στο επίπεδο
των Ρομά στην αγοραπωλησία της ψήφου μας, επιτυγχάνοντας μάλιστα και μεγαλύτερο «τίμημα» αποστασιών, υποσχέσεων, θέσεων (μισθών) σαν γενικοί γραμματείς, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Λιμενικού Ταμείου, κ.ά. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ για να κρατηθεί η καρέκλα! Και ας επαναλαμβάνουμε την δήθεν εντιμότητα και ανιδιοτέλειά μας. Στο δικό σας συνδυασμό έγιναν συλλήψεις για τα ανωτέρω κε Κώστα Λύρο.

Λοιπόν Άκου και Σιώπα κε Κώστα Λύρο

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply