Στα Δικαστήρια ο Δήμος Μεσολογγίου για την Μαρίνα – Κατατέθηκε αίτημα για λύση της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ»

Σε υλοποίηση της 17/19-6-23 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και αφού ξεπεράστηκαν τα πλείστα γραφειοκρατικά εμπόδια , κατατέθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2023 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου αίτηση με αίτημα τη λύση της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ» .

Η δικάσιμος ορίστηκε για την 8η Φεβρουαρίου 2024.

Το αίτημα αυτό στηρίζεται στις συστηματικές παραλείψεις και παραβιάσεις του Νόμου που διέπει την δημοσιότητα και ορθή οικονομική λειτουργία των Ανωνύμων Εταιριών και οι οποίες καταστούν μη νόμιμη τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Visited 302 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση