Ανακοίνωση Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων για το πρόβλημα με τα απορρίμματα στον Δήμο Μεσολογγίου

Κύριε Πρόεδρε του ΔΣ, Για μία ακόμη…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση Ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων για το πρόβλημα με τα απορρίμματα στον Δήμο Μεσολογγίου