Συμπόρευση ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ με τον υποψήφιο Δήμαρχο, ΘΑΝΑΣΗ ΛΥΡΟ

Συμπαρατάσσομαι με μεγάλη χαρά με τον υποψήφιο…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συμπόρευση ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ με τον υποψήφιο Δήμαρχο, ΘΑΝΑΣΗ ΛΥΡΟ