Τάμα του Έθνους,,Μία ευχάριστη είδηση :,,Κυκλοφόρησε το Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο 2021-2022,,Για την προστασία μας :,,Τρόπος αποφυγής από το πρόστιμο,,21.1.2022

Ἐπειδὴ ὡς γνωστὸν καθυστερήσαμε πάρα πολὺ λόγῳ…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τάμα του Έθνους,,Μία ευχάριστη είδηση :,,Κυκλοφόρησε το Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο 2021-2022,,Για την προστασία μας :,,Τρόπος αποφυγής από το πρόστιμο,,21.1.2022