Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων (hospital-box) στο Δήμο Αγρινίου

Τρεις ακόμη  ειδικοί κάδοι για τη συγκέντρωση…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους απορριμμάτων (hospital-box) στο Δήμο Αγρινίου