Το Τάμα του Έθνους Ενθυμείται,Αείμνηστος Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως,Κυρός Ιερεμίας,+14.12.2021

Ὁ σοφὸς Καθηγητὴς καὶ ταπεινὸς Ἐπίσκοπος ἐκοιμήθη…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Το Τάμα του Έθνους Ενθυμείται,Αείμνηστος Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως,Κυρός Ιερεμίας,+14.12.2021