Αναδιάρθρωση λειτουργίας γραφείου γάμων και διαζυγίων Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην πόλη του Αγρινίου,…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναδιάρθρωση λειτουργίας γραφείου γάμων και διαζυγίων Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας