Διορισμός νέου Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας

Η ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας μετά το πέρας των…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διορισμός νέου Νομαρχιακού Συμβουλίου και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων ΟΝΝΕΔ Αιτωλοακαρνανίας