Πιστώσεις ύψους 7 εκ. ευρώ για Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Γεωργούς ενώ κατά 19 εκ. ευρώ αυξήθηκε το ποσό του προγράμματος Νέων Γεωργών

Εγκρίσεις νέων πιστώσεων υπογράφτηκαν από τον Εντεταλμένο…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πιστώσεις ύψους 7 εκ. ευρώ για Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Γεωργούς ενώ κατά 19 εκ. ευρώ αυξήθηκε το ποσό του προγράμματος Νέων Γεωργών