Ενημέρωση σχετικά με υγειονομικούς όρους λειτουργίας περιπτέρων – Απαγόρευση διαφημίσεων & προώθησης προϊόντων καπνού

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενημέρωση σχετικά με υγειονομικούς όρους λειτουργίας περιπτέρων – Απαγόρευση διαφημίσεων & προώθησης προϊόντων καπνού