Ταξίδια Αιρετών Δήμων: Όλα όσα ισχύουν για εντός και εκτός συνόρων μετακινήσεις

Οι Δήμοι, ως κατά τόπο Ν.Π.Δ.Δ., ασκούν…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ταξίδια Αιρετών Δήμων: Όλα όσα ισχύουν για εντός και εκτός συνόρων μετακινήσεις