Ευχαριστούμε την εφημερίδα Τα Νέα της Αιτ/νίας και το site Messolonghi Voice, για τη δημοσίευση της επιστολής μας.

Παρότι στείλαμε  επιστολή, για τη στρεβλή ενημέρωση…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ευχαριστούμε την εφημερίδα Τα Νέα της Αιτ/νίας και το site Messolonghi Voice, για τη δημοσίευση της επιστολής μας.