Φωτογραφίες: Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φωτογραφίες: Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης