Δήμος Μεσολογγίου: Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, του Ν. 4862-2020 (ΦΕΚ76 τευχ.Α) του υπ΄ αριθμ. 18388/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ 46 ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, τον υπ΄ αριθμ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/ 13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

·       1. Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας με την Επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4ΠΕ»

(Εισηγητής Κων. – Δήμαρχος)

·       2. Έγκριση απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/ θμιας Εκπ/ση σχετικά με γνωμοδότηση επί του άρθρου 44 του Ν.4735/2020 αναφορικά με εισαγωγικά ρυθμίσεις για μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής κ. Σωτηρακόπουλος Γεωρ. – Δημοτικός Σύμβουλος)  

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση