Ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του Κώστα Δαουτίδη

Φίλες και φίλοι,

         Είναι χρέος μου πριν υποβάλλω την αίτηση της ανεξαρτητοποίησής μου από τη Δημοτική Παράταξη και νυν Αντιπολίτευση  της Ι.Π. Μεσολογγίου «Δήμος για τα παιδιά μας» να σας ενημερώσω για τις αιτίες που με οδήγησαν και με ανάγκασαν στη λήψη αυτής της απόφασης.

Οι λόγοι της προαναφερθείσας απόφασής μου σχετίζονται με τις διαδικασίες εκλογής του νέου προέδρου της εν λόγω παράταξης. Ειδικότερα, έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταβατικής προεδρίας του κ. Μιχάλη Μπιλάλη κατόπιν παραιτήσεως του πρώην δημάρχου ως επικεφαλής της δημοτικής ομάδας, ο συνδυασμός θα προχωρούσε σε νέα εκλογή προέδρου, όχι πλέον προσωρινού, αλλά <<μόνιμου>> χαρακτήρα με την προοπτική της διεκδίκησης της δημοτικής αρχής, στις προσεχείς εκλογές.

      Το γεγονός αυτό, όπως είναι εύλογο,  απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη και συμμετοχή όλων των μελών της παράταξης και επομένως μια εκλογική διαδικασία «ανοιχτή» και  καθόλα δημοκρατική, πράγμα που αρχικώς έγινε αποδεκτό και είχε, επισήμως, συμφωνηθεί. Ωστόσο, παρά τη σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα της απόφασης, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μόνο δώδεκα μελών του συνδυασμού, αγνοώντας τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης ( μέλη Τοπικών Συμβουλίων, Εκλεγμένων και μη Εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων) που με τον προσωπικό τους αγώνα και την συνεισφορά τους, την Α΄ Κυριακή των Εκλογών του 2019, συνέβαλαν στην συγκέντρωση του αξιόλογου ποσοστού του 43,48% για τον συνδυασμό, «Δήμος για τα παιδιά μας». Επιπλέον, να σημειωθεί ότι  στη διαδικασία αυτή της ολιγομελούς εκλογικής ομάδας προτάθηκε ως υποψήφιος, ο κ. Άγγελος Κότσαλος, για τον οποίο, εντούτοις, δεν έχει λήξει ακόμη  η δικαστική περιπέτειά του.

Για τους παραπάνω, λοιπόν, λόγους αισθάνομαι  το προσωπικό και ηθικό χρέος να διαχωρίσω τη θέση μου και πλέον ως ανεξάρτητο μέλος  να συνεχίσω τον αγώνα μου στον Δήμο και στα κοινά, για τα οποία γνωρίζω ότι μόνο με την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών σε αυτά, και σε κάθε περίπτωση, μπορούν οι δημότες μας να ελπίσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Με σεβασμό

Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ

Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Κώστας Δαουτίδης

Αφήστε μια απάντηση