Καταγγέλθηκε η σύμβαση του γιατρού του δήμου Μεσολογίου

Με την  υπ αριθμ 41/ 2021 4-10 έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του δήμου Μεσολογγίου, καταγγέλθηκε η σύμβαση έργου του γιατρού του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, ο οποίος τυγχάνει να είναι ο ίδιος γιατρός που εξυπηρετεί το δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (παλαιό νομικό πρόσωπο Δημοτικό Ιατρείο που καταργήθηκε με τον Καλλικράτη) γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο εν λόγω μοναδικός γιατρός των δομών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι δεν προσκόμισε το πιστοποιητικό εμβολιασμού μετά την επιστροφή του από άδεια ασθενείας καθότι τυγχάνει ανεμβολίαστος. Με βάση το ΦΕΚ 130/22/7/2021 τέθηκε σε αναστολή εργασίας άνευ αμοιβής μέχρι να υπάρξει νεότερη εξέλιξη στο θέμα του εμβολιασμού του.

Η απόφαση για την ανατολή εργασίας ελήφθη με ψήφους 8 υπέρ και 1 παρόν του δημοτικού συμβούλου Χρ. Τέγα ο οποίος ήθελε να γίνει συνεδρίαση δια ζώσης παρουσία του γιατρού προκειμένου να ακούσει τις δικές του απόψεις.

Να θυμίσουμε ότι ο περί ου ο λόγος γιατρός έδινε αναρρωτικές άδειες σε εργαζόμενους του νοσοκομείου Μεσολογγίου για να μην βγουν σε αναστολή επειδή δεν επιθυμούσαν να εμβολιαστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γιατρός φέρεται να μιλά με απαξιωτικό τρόπο για δημοτικούς συμβούλους που κατήγγειλαν την εν λόγω συμπεριφορά του.

Βέβαια εξακολουθεί να παραμένει μείζον θέμα το αποδεδειγμένο γεγονός ότι διατηρεί δυο συμβάσεις, μονίμου υπαλλήλου και υπαλλήλου με σύμβαση έργου στην Κοινωφελή επιχείρηση του δήμου.

Και το ερώτημα παραμένει …

Τι πρόκειται να πράξει η Δημοτική Αρχή και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η απόφαση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Αριθμ. Απόφασης: 41/2021

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της Σύμβασης έργου του ιατρού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Σήμερα την 4ην του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση με τηλεφωνική επικοινωνία, το Διοικητικό Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόπιν έγγραφης (e-mail) προσκλήσεως με αριθμ. πρωτ. 753/30-9-2021, της κ. Προέδρου προς τα μέλη αυτού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δρόσου Ελπίδα Πρόεδρος 2. Νικόλαος Σπανός Αντιπρόεδρος 3. Κονδύλης Δημήτριος 4. Ψιλογιάννης Σπυρίδων 5. Τέγας Χρήστος 6. Αφροδίτη Παπαδογεώργου 7. Τσακανίκα Ελευθερία 8. Μάτσικας Γεώργιος 9. Ανδρεγούλα Γενάρη – Καπράλου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Η κ. πρόεδρος εισάγει το θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καταγγελία της Σύμβασης έργου του ιατρού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και λέγει ότι σύμφωνα με : Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 130/22-7-2021που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζόμενων στα Προγράμματα ΒσΣ και της Δομής του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και την προσκόμιση στην υπηρεσία του αποδεικτικού εμβολιασμού. Σε περίπτωση δε μη προσκόμισης του πιστοποιητικού εμβολιασμού υποχρεώνεται η υπηρεσία να θέσει τον εργαζόμενο σε αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών. Στην προκειμένη περίπτωση ο ιατρός των Δομών του Προγράμματος ΒσΣ λόγω μη προσκόμισης του πιστοποιητικού εμβολιασμού μετά την επιστροφή του από την άδεια ασθενείας του, θα πρέπει να τεθεί σε αναστολή εργασίας. Επίσης δίνετε η δυνατότητα στην υπηρεσία για προκήρυξη διαγωνισμού με ΣΟΧ για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων για όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, πράγμα για το οποίο η υπηρεσία δεν προχώρησε λόγω του ότι εξυπηρετείται από το Δημοτικό ιατρείο. Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την αναστολή εργασίας άνευ αμοιβής, του ιατρού του προγράμματος ΒσΣ, χωρίς να καταγγείλουμε την σύμβαση του, έως νεωτέρας εξέλιξης επί του θέματος των εμβολιασμών. Ο κος Τέγας ψηφίζει παρών, διότι όπως τόνισε, ήθελε να γίνει η συνεδρίαση δια ζώσης, παρουσία και του ιατρού, προκειμένου να ακούσει και τις δικές του απόψεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: Α. Το ΦΕΚ αρ. φύλλου 130/22-7-2021 που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών, εφόσον δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Β. Την εισήγηση και την πρόταση της προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΔΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΝΑΙ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΩΝ του κου ΤΕΓΑ Την αναστολή εργασίας άνευ αμοιβής, του ιατρού του προγράμματος ΒσΣ, χωρίς να καταγγελθεί η σύμβαση του, έως νεωτέρας εξέλιξης επί του θέματος των εμβολιασμών. Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμό 41/2021. Συντάχθηκε το ανωτέρω πρακτικό και υπογράφεται ως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΠΗΓΗ: https://www.agrinionet.gr/kataggelthike-i-symvasi-toy-giatroy-toy-dimoy-mesologioy/

Αφήστε μια απάντηση