Πλημμύρισε πάλι το Λεσίνι

Ημέρες του 2019 θύμισαν στο Λεσίνι Μεσολογγίου μετά την νερό πομπή που γέμισαν όλοι οι δρόμοι με νερά.Τα φρεάτια ήταν βουλωμένα και η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply