Συνάντηση εργασίας ΥφΑΑΤ, Σίμου Κεδίκογλου – Υφ. Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη για την ανάπτυξη και προώθηση του αλιευτικού τουρισμού

Ο αλιευτικός τουρισμός τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου και η Υφυπουργός Τουρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη. Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥπΑΑΤ καθώς και ο ιδρυτής της ομάδας Fishing Trips, κ. Γιώργος Λουρδής διερευνήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής άδειας αλιευτικού τουρισμού σε επαγγελματίες αλιείς, επισημάνθηκαν οι διάφορες αστοχίες, αδυναμίες και ελλείψεις του και συζητήθηκαν οι δυνατότητες βελτίωσής του με σκοπό την παροχή νέων και περισσότερων κινήτρων. Ειδικώς, τονίστηκε η ανάγκη αναζήτησης, ανάδειξης και αξιοποίησης νέων ή και υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξειδικευμένων προγραμμάτων απευθυνόμενων στους επαγγελματίες του κλάδου με ενδιαφέρον την απόκτηση της ειδικής άδειας αλιευτικού τουρισμού.

Κοινός τόπος των δύο Υφυπουργών υπήρξε η βούληση για τη μεταξύ τους στενή συνεργασία και τη δημιουργία νέων συνεργειών με στόχο την αποτελεσματική προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, συμφωνήθηκε η σύσταση ειδικής διυπουργικής ομάδας εργασίας, της οποίας αντικείμενο θα αποτελέσει η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πρότασης στρατηγικής, βασισμένη στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, τις ανάγκες που αυτή διαμορφώνει, τη δυναμική του κλάδου αλλά και τις διεθνώς ακολουθούμενες καλές πρακτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η δυνατότητα ανάληψης περαιτέρω κοινών πρωτοβουλιών και διοργάνωσης δράσεων ενημέρωσης σε σχέση με τον αλιευτικό τουρισμό και τις προοπτικές του.

Όπως υπογράμμισε η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη «Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού στην οποία ειδικά η Ελλάδα μπορεί να αξιώνει ρόλο πρωταγωνιστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει τόσο για το εθνικό μας τουριστικό προϊόν και την ποιότητά του όσο κυρίως για την οικονομική ευημερία της ελληνικής περιφέρειας είναι τεράστια Παρόλα αυτά, παραμένει ακόμη και σήμερα μία ανεξερεύνητη ευκαιρία για την χώρα μας. Με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύτιμο συνεργάτη και παράγοντα καταλυτικής σημασίας, έχουμε εκκινήσει μία συνολική προσπάθεια για την επιτυχημένη σύνδεση της ελληνικής παραγωγής με τον τουρισμό, στοίχημα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τουρισμού μας. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμο Κεδίκογλου, κάνουμε ένα καίριο βήμα στην κατεύθυνση αυτή αγγίζοντας και νέες περιοχές, δίνοντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο

Υπό το πρίσμα αυτό, προτάθηκε η διοργάνωση της πρώτης κοινής δράσης ενημέρωσης σε σχέση με τον αλιευτικό τουρισμό στην Χαλκίδα, περιοχή αρκετά δοκιμασμένη ιδίως την τελευταία περίοδο, η οποία ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης με σημείο αναφοράς την αλιεία της.

Σχετικά ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου, δήλωσε τα εξής:

«Ο αλιευτικός τουρισμός αναδεικνύει τον φυσικό θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας και συμβάλει στην αξιοποίηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η αλιεία. Αυτό αναμφίβολα αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την προσέλκυση επισκεπτών και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης.

Πολύτιμος αρωγός στην προώθηση του αλιευτικού τουρισμού είναι και το Υπουργείο Τουρισμού όπου μαζί με την κα Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα τον επόμενο μήνα σε ημερίδα που διοργανώνεται στη Χαλκίδα.

Ο αλιευτικός τουρισμός θα ξεκινήσει πιλοτικά από την περιοχή της Εύβοιας καθώς ο Βόρειος και Νότιος Ευβοϊκός κόλπος αποτελούν ιδανικά μέρη για τη δραστηριότητα αυτή που αποτελεί μία πολύ καλή πηγή εισοδήματος τόσο για τους αλιείς, όσο και για εκείνους που θέλουν να ιδρύσουν ανάλογες σχολές».

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply