Ούτε το χώρο δίπλα στο μουσείο Κατράκη δεν καθαρίζουν στο Αιτωλικό

Εκτός από τα απορρίμματα που βρίσκονται στους κάδους και γύρω από αυτούς δεν μπορείτε να καθαρίσετε ούτε τους χώρους που γίνεται η λαϊκή αγορά στο Αιτωλικό δίπλα στο μουσείο Κατράκη .
Δεν είστε ικανοί για τίποτα.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply