Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Σχολεία και ΚΕΠ στο Δήμο Μεσολογγίου

Όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, θα παραμείνουν κλειστά αύριο στο Δήμο Μεσολογγίου, καθώς και το ΚΕΠ Μεσολόγγιου.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply