10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Επ.Πα.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, η 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην  Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα, με ώρα προσέλευσης 09:30 π.μ. και  ώρα έναρξης των εργασιών 10:00 π.μ.

Η 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, κου. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ενημερωθούν σχετικάμε:

·         την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της,

·         την έγκριση/τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής των υπομέτρων: Μ4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Μ4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Μ5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», Μ10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» και Μ11 «Βιολογική Γεωργία»,

·         την παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου μικρο-πιστώσεων

·         την προετοιμασία και το σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

·         την παρουσίαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο φάκελος της 10ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020, συμπεριλαμβανομένης και της ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.agrotikianaptixi.gr/el/synedriaseis καθώς και για τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.

Επίσης, στο πλαίσιο της όσο το δυνατό μεγαλύτερης ενημέρωσης για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της συνεδρίασης διαδικτυακά, μέσω YOUTUBE: https://youtu.be/X7mo3JKwRLI.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply