ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου την 17/12/2021, μετά από πρότασή μας, εκτός ημερήσιας διάταξης, υιοθετήθηκε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα:

Το ενεργειακό κόστος είναι πλέον σημαντικό πρόβλημα, αφού με τις αλλαγές τιμολογίων και τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν προκύψει, οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ έχουν δει το εν λόγω κόστος να αυξάνεται κατά 300%. Στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος, δεν περιλαμβάνονται οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ. Αυτό σημαίνει αύξηση δημοτικών τελών και τιμολογίων νερού.

Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ στα μέτρα στήριξης.

Από 1/1/2022 επιβάλλεται τέλος ταφής απορριμμάτων από τους Δήμους, μια απόφαση τιμωρητική. Δεν ευθύνονται μόνο οι Δήμοι που η διαχείριση των απορριμμάτων, η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, η μη επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης και το χάος στο ρυθμιστικό πλαίσιο, έχουν φέρει την κατάσταση σε τραγικό σημείο.

Ζητάμε την αναβολή για δύο (2) έτη ακόμη στην επιβολή του τέλους, μέχρι να λήξει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ και να δρομολογηθεί η δημιουργία νέων υποδομών στη διαχείριση απορριμμάτων.

Π. Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»         

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply