Ενεργειακή κρίση και ΟΤΑ

Η «σφοδρότητα» με την οποία η ενεργειακή κρίση πλήττει τους πολίτες και τις επαγγελματικές δραστηριότητες με τη συνεχιζόμενη αλματώδη αύξηση του ενεργειακού κόστους, ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα των Ο.Τ.Α. και των Δ.Ε.Υ.Α. και αποτελεί μια ακόμα δυσβάστακτη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.

Για τον λόγο αυτό θα προτείνουμε μια δέσμης μέτρων, που στηρίζονται και από άλλους φορείς και θεσμούς και θεωρούμε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των νέων δυσκολιών, κατά τρόπο αποτελεσματικό και απόλυτα δίκαιο.

Συγκεκριμένα:

  • Υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων σε τιμολόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής και συμπερίληψη τους στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ.
  • Μείωση του ΦΠΑ στο νερό από 13% στο 6%, ούτως ώστε να μην μετακινηθεί το λειτουργικό κόστος στους καταναλωτές.
  • Η τιμή του ρεύματος για καταναλώσεις άρδευσης να είναι αντίστοιχες με τα τιμολόγια των ΤΟΕΒ.
  • Ουσιαστικά κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων, όπως αυτές θεσπίζονται μέσω του Νόμου 4513/2018, με θεσμικές αλλαγές που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την αδειοδότηση και σύνδεση τους με το     δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Εφαρμογή των κανόνων ίσης μεταχείρισης για όλους τους χρήστες αρδευτικού ύδατος σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το υπ’ αριθ. 110646/15.10.2013 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
  • Η πρόβλεψη και η υλοποίηση άμεσα χρηματοδοτικών εργαλείων κάνοντας χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων με ευνοϊκούς όρους, χρήζει άμεσης διευθέτησης.
  • Τέλος, η έκτακτη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. αποτελεί μονόδρομο για να αντιμετωπίσουν μέρος των επιβαρύνσεων που προκύπτουν και από την ενεργειακή κρίση.

Κλείνοντας, κάνουμε έκκληση στην δημοτική αρχή να επανεξετάσει την ένταξη της ΔΕΥΑΜ στην Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας.

Η εμμονή του Δημάρχου να αφήνει εκτεθειμένη την ΔΕΥΑΜ, στις τεράστιες αυξήσεις του ρεύματος, που φαλκιδεύουν την οικονομική της κατάσταση και θα ρίξουν όλη την αύξηση του κόστους στους δημότες, είναι απαράδεκτη, ακατανόητη και υποκρύπτει άλλου είδους σκέψεις, για τις οποίες αργά η γρήγορα θα λογοδοτήσετε.

Επίσης, στην Ενεργειακή Κοινότητα του δήμου, η οποία ιδρύθηκε με λάθος τρόπο και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ποτέ, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε να γίνει λειτουργική, διότι σύντομα έρχονται νέα προγράμματα και θα πρέπει να μας βρουν έτοιμους,  ώστε να μην χαθεί μια ακόμη ευκαιρία.

Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»

Το γραφείο τύπου

Μεσολόγγι 28/12/2021

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση