Επίσκεψη της Ιωάννας Γκελεστάθης Στα Αστυνομικά Τμήματα Της Αθήνας

Επέλεξα να πραγματοποιήσω την τελευταία επίσκεψη της φετινής χρονιάς σε Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να αναδείξω τις ενέργειες της Πολιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας προς την κατεύθυνση της στήριξης των Αστυνομικών Τμημάτων αλλά και να καταδείξω την ανάγκη για ανάληψη περαιτέρω πρωτοβουλιών.
Η πρόσφατη επάνδρωση των Αστυνομικών Τμημάτων κυρίως με Δόκιμους Αστυφύλακες παρά το γεγονός πως δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης καθώς οι Δόκιμοι Αστυφύλακες δύνανται να αναλάβουν περιορισμένα καθήκοντα αναμφισβήτητα έδωσε μια ανάσα στο προσωπικό. Η περαιτέρω ενίσχυση ωστόσο των Αστυνομικών Τμημάτων παραμένει ζητούμενο για το οποίο είμαι βεβαία ότι θα μεριμνήσουν το Υπουργείο και το Αρχηγείο. Επίσης η επικείμενη απαλλαγή από την βεβαίωση γνησίων υπογραφής αποδεσμεύει τους αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων από ένα πάρεργο στο οποίο κατανάλωναν αντιπαραγωγικές εργατοώρες επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν σε αμιγώς αστυνομικό έργο. Η περαιτέρω απελευθέρωση ωστόσο των αστυνομικών των Αστυνομικών Τμημάτων από πάρεργα είτε μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών είτε μέσω της διεκπεραίωσης υπηρεσιών από τον πραγματικό φορέα αρμοδιότητας την οποία είμαι πεπεισμένη ότι θα δρομολογήσουν το Υπουργείο και το Αρχηγείο είναι επιτακτική ανάγκη.
Το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα το οποίο επισκέφθηκα είναι ένα από τα πλέον επιβαρυμένα καθώς έχει στη δικαιοδοσία του μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με ιδιαίτερη πληθυσμιακή σύνθεση και με χρόνια προβλήματα εγκληματικότητας. Ο Διοικητής Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Εμμανουήλ Γαβαλάς και οι υπηρετούντες στο Αστυνομικό Τμήμα καταβάλουν καθημερινά ηρωικές προσπάθειες και τους αξίζει η έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας.
Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να ανοίξει η συζήτηση της ανταμοιβής των αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούν σε μη ελκυστικές Υπηρεσίες όπως το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και παράλληλα της κινητροδότησης άλλων αστυνομικών να υπηρετήσουν σε τέτοιες Υπηρεσίες. Η επιπλέον μοριοδότηση για μετακίνηση στον τόπο συμφερόντων τους αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες στις μεταθέσεις έχουν μηδενικά αιτήματα μετακίνησης προς αυτές είναι ένα δίκαιο αίτημα η ικανοποίηση του οποίου θα δώσει λύση επιβίωσης στις ατροφικές Υπηρεσίες.
Το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα συστεγάζεται με το Τμήμα Ασφαλείας στο οποίο υπηρετούν ιδιαιτέρως αξιόμαχοι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους εξαιρετικά σημαντικές επιτυχίες.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση