Τα Σκουπίδια Όχημα Εξυπηρέτησης Εργολαβικών Συμφερόντων – Έκπτωση 0,80 % στην Μεταφορά Απορριμμάτων

Με την παρούσα ήθελα να Ενημερώσω τους Δημότες και να καταγγείλω την Δημοτική Αρχή για τις Μεθοδεύσεις της, όσον αφορά την μεταφορά των απορριμμάτων και γενικά την Διαχείριση τους.
Ο κ. Δήμαρχος ανέθεσε την μεταφορά των σκουπιδιών σε Εργολάβο με την Εξωφρενική Έκπτωση του 0,80%. Δηλαδή έδωσε ποσό 89.280,00€ με έκπτωση λιγότερη από 1% και με ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Το πάρτι Άρχισε….
Δηλώνω ότι ουδέποτε Ψήφισα στην Οικονομική Επιτροπή της 19ης Ιανουαρίου 2022 όπου ετέθη το Θέμα, καθώς είχα αποχωρήσει πριν τεθεί το θέμα σε ψηφοφορία. Έκπληκτος Ενημερώθηκα ότι στην υπ. αρ. 12/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΤΞΞΩΡΖ-7Ν1) της Οικονομικής Επιτροπής φαίνεται ότι η Απόφαση είναι Ομόφωνη κάτι που όσο τουλάχιστον με αφορά δεν ισχύει και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου επί τούτου.
Επί της ουσίας τώρα, ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε στην συζήτηση του θέματος ότι πρόκειται για απευθείας ανάθεση, κάτι που φυσικά απαγορεύεται για το ποσό των 90.000€. Διαβάζοντας την ανωτέρω απόφαση διαπίστωσα ότι υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία, ενώ ο κ. Δήμαρχος στην συζήτηση του θέματος παραπληροφορώντας το σώμα αναφέρονταν σε απευθείας ανάθεση, με την Διαδικασία του Κατεπειγόντως βάσει του Άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.
Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση έχει κληθεί ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ Εργολάβος να συμμετέχει ο οποίος έδωσε έκπτωση 0,80%. Η διαδικασία είναι παντελώς λανθασμένη και άκυρη καθώς ακόμη και αυτός ο Ένας συμμετέχοντας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αλλά παρατύπως και παρανόμως από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ζητώ σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβουν θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα τις παρατάξεις που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή εάν συμφωνούν με τέτοιες πρακτικές και εκπτώσεις που φέρνει ο κ. Δήμαρχος και εάν τις ψήφισαν. Αναμένω τις ενέργειές όλων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που θα κληθεί να επικυρώσει την Απόφαση.
Τελικά Αποδεικνύεται ότι η Δημοτική Αρχή Εσκεμμένα Δεν Λύνει το πρόβλημα του ΧΥΤΑ, Δεν προχωρά στο Έργο και το έχει εργαλειοποιήσει για να εξυπηρετεί Συμφέροντα με Αναθέσεις Μηδενικών Εκπτώσεων.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους λοιδορήθηκα όταν κατήγγειλα και την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών στον Ευαίσθητο χώρο της Λιμνοθάλασσας.
Κύριοι Δεν Μπορείτε να Με Φιμώσετε. Πραγματικά Συμφωνώ με την μεταφορά των Απορριμμάτων σε όμορους Δήμος αλλά Μόνο ακολουθώντας τις Νόμιμες Διαδικασίες.

Με Εκτίμηση
Χρήστος Τέγας
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αφήστε μια απάντηση