Αναβάθμιση της ασφάλειας του αλιευτικού καταφυγίου της Ίου

Το ΥπΑΑΤ υλοποιεί έργα που προωθούν την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων και βελτιώνουν την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των Ελλήνων αλιέων

Έργο προϋπολογισμού 753.720,00€, που στοχεύει στην αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων, αλλά και της ασφάλειας του καταφυγίου της Ίου προωθεί το ΥπΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στην υπογραφήτης Απόφασης Ένταξης Πράξης «Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας»  του Ε.Π. «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 3.1.23.,του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ κ. Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, ύστερα από οδηγίες του Υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Σίμου Κεδίκογλου με την συνεργασία της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας Χριστιάνας Καλογήρου, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του δημάρχου Ιητών κ. Γκίκα Γκίκα.

Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι, συνοπτικά, τα παρακάτω:

  • Προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου
  • Μώλος προστασίας της Αγίας Ειρήνης
  • Περιμετρική οδός πρόσβασης αλιευτικού καταφυγίου
  • Κτίριο αποθηκών αλιέων
  • Δεξαμενές

Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται να εκτελεστούν τα ακόλουθα δύο υποέργα:

1o υποέργο – «Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ίου» – Π/Υ 750.000€

  1. Ανακατασκευή προβλήτα αλιευτικού καταφυγίου διαστάσεων μήκους 90μ. και πλάτους 4,50μ. πάκτωση χυτοχαλύβδινων δεστρών, τοποθέτηση εννιά (9) φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς ύψους 3,40μ., τοποθέτηση πέντε (5) κιβωτίων παροχών νερού και δύο (2) πυροσβεστικών φωλεών. Τέλος κατασκευή ανοξείδωτου οβελού για το φανό ναυσιπλοΐας.  
  2. Περιμετρική οδός πρόσβασης μήκους 160μ. μέσου πλάτους από 5,30μ. έως 6,90μ. και τοποθέτηση έντεκα (11) φωτιστικών σωμάτων.
  3. Ανακατασκευή κτιρίου αποθηκών αλιέων επιφάνειας 117μ2.
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πλαστικών δεξαμενών χωρητικότητας 800 και 200 λίτρων.

2ο  υποέργο – «Επαύξηση δικτύου Η/Μ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»- Π/Υ 3.720€
Αφορά στη δαπάνη για την επαύξηση ισχύος της παροχής από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η Πράξη χρηματοδοτείται  από τον Άξονα Προτεραιότητας1:«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Η υλοποίηση του Ε.Π.Αλ.Θ., επιταχύνεται, με την σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό Σπήλιο Λιβανό και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Σίμο Κεδίκογλου με την εξαιρετική συνεργασία των κ.κ. Περιφερειαρχών, Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών και των υπηρεσιακών παραγόντων.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ

Αφήστε μια απάντηση