«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες ης 26ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου»

Ο Δήμος Αγρινίου  ενημερώνει τους δημότες που επλήγησαν από  τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2021 ότι εκδόθηκε  Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  

Η απόφαση αφορά τις εξής  περιοχές του Δήμου Αγρινίου:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ:

  • Κοινότητα Αγγελοκάστρου

 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:

  • Κοινότητα Αγρινίου

3.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

  •  Κοινότητα Άνω Κερασόβου

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

  • Κοινότητα Καινουργίου

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

  • Κοινότητα Λαμπιρίου

Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες. 

     Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα  μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια  Υπηρεσία: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. (Δ27),  Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμιγκ (Α΄ όροφος)  Πάτρα Τ.Κ. :26333, Τηλέφωνα : 2610589226 & 2610589113,  E-mail : daefkde@ggde.gr, προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α .

  Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων στο αρμόδιο γραφείο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. (Δ27), όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α.,  είναι τρείς (3) μήνες από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (07.01.2022).

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply