Χρ Δημτσιούδης: Πράσινα Νοσοκομεία Και Ενεργειακή Κρίση

Η έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η καταδίκη του από ολόκληρη την διεθνή κοινότητα και η επιβολή οικονομικών μέτρων προς την Ρωσία, η αυξανόμενη ενεργειακή κρίση και η αναπτυσσόμενη ταχύτατα κλιματική αλλαγή, αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία που θα αποφέρουν καταστροφικές συνέπειες  τόσο για τους πολίτες που θα δουν το επόμενο χρονικό διάστημα το ενεργειακό ατομικό κόστος να αυξάνεται δραματικά, όσο και για την οικονομική πολιτική της χώρας καθώς θα υποστεί το συνεχώς αυξανόμενο κόστος της ενεργειακής κρίσης για την συντήρηση και λειτουργία των δημοσίων δόμων  που δεν είναι ενεργειακά αυτόνομες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό των Νοσοκομείων.

Γνωρίζουν όλοι, ότι τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας καθώς και οι περισσότερες δημόσιες δομές (Δημαρχεία, Περιφέρειες, υπηρεσίες κτλπ) εξαρτώνται ενεργειακά από το φυσικό αέριο και δευτερεύοντος από το πετρέλαιο, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ασυντήρητα, χαλασμένα συστήματα και εξαρτήματα άλλων μορφών ενέργειας όπως λέβητες πετρελαίου κ.α. Τα περισσότερα Νοσηλευτικά ιδρύματα είναι «γυμνά» μπροστά στην λαίλαπα της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου & του πετρελαίου  χωρίς κανένα απολύτως  εναλλακτικό τρόπο ενεργειακής λειτουργίας. 

Είναι επιβεβλημένη πλέον η ανάγκη για την δημιουργία ενός ενιαίου πολίτικου σχεδίου που θα αφόρα τον μετασχηματισμό των νοσοκομείων μας και των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας  σε  «Πράσινα Νοσοκομεία». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό μερική ενεργειακή αυτονομία και ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερα και πιο αποφασιστικά βήματα για μια ολοκληρωτική αλλαγή σε ότι αφόρα την ενεργειακή αυτοεξυπηρέτηση των δημόσιων δόμων στη χώρα μας. 

Πράσινο νοσοκομείο ορίζεται ως ένα νοσοκομείο που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να κάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: να επιλέξει έναν φιλικό προς το περιβάλλον χώρο, να χρησιμοποιεί βιώσιμα, αποδοτικά και ενεργειακά σχέδια, χρησιμοποιεί πράσινα δομικά υλικά και προϊόντα, κατασκευασμένα γύρω από μια εγκατάσταση που ανακυκλώνει, επαναχρησιμοποιεί υλικά, μειώνει τα απόβλητα και παράγει καθαρότερο αέρα, χρησιμοποίει ανανεώσιμες και εναλλακτικές πήγες ενεργείας με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αλλά και του ενεργειακού κόστους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην  χρηματοδότηση των νοσοκομείων για την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων θα πρέπει να αξιοποιούσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση  των Πράσινων Νοσοκομείων μέσων των Πράσινων Προμηθειών.

Ο ορισμός  Πράσινες Προμήθειες, σχετίζεται με το  πεδίο του συνόλου των ενεργειών εκείνων  από τις οποίες αποκτούνται πράσινα προϊόντα & υπηρεσίες και περιλαμβάνουν: 

 • Το φαγητό των νοσοκομείων
 • Το νερό και την κατανάλωση ενέργειας
 • Την παραγωγή αποβλήτων &  συναφών παραγόντων σχεδιασμού κτηρίων
 • Την ενεργειακή απόδοση & μεταφοράς εντός και γύρω από το νοσοκομείο
 • Πράσινη Μελέτη Κτιρίου και την ενεργειακή προσαρμογή 

Έχοντας ως στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την μείωση του ενεργειακού κόστους και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων μέσω  φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών, που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Ιατρικών, Νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων προς όφελός  των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα, οι πολίτικες των Πράσινων προμηθειών πρέπει να εστιάσουν στα εξής:  

 • Ολική εγκατάσταση   του τεχνητού φωτισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας με φωτιστικά LED.
 •  Αναβάθμιση του Κεντρικού Κλιματισμού
 • Ανάκτηση θερμότητας από την παραγωγή ατμού 
 •  Εκσυγχρονισμός των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμών και ελέγχου των εγκαταστάσεων
 • Εφαρμογή ηλιοθερμικών τεχνολογιών, η οποία παρέχει ζεστό νερό χρήσης και κεντρικής θέρμανσης, συνδυάζεται με τη σύγχρονη τεχνολογία εξοικονόμησης θερμότητας
 • Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχειών των Νοσοκομείων με στόχο ατομικά πάρκα ενέργειας για κάλυψη των αναγκών τους.    

Τέλος, η Πράσινη υγειονομική περίθαλψη ενσωματώνει φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που σχετίζονται στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και αποτελούν μονόδρομο σε ότι αφόρα το σχεδιασμό των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σχετικά με  την μείωση του ανυπέρβλητου ενεργειακού κόστους και την συγκράτηση των μελλοντικών δαπανών.   

Οι καλές πρακτικές για την υιοθέτηση των πράσινων προμηθειών από τα Ελληνικά Νοσοκομεία μπορούν να βρεθούν τόσο εγχώρια, όσο και στον διεθνή χώρο. Το πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή τους και την υιοθέτησή τους αποτελούν βασικό κίνητρο για τη στροφή των Ελληνικών Νοσοκομείων προς μια πράσινη και αειφόρο κατεύθυνση.   

 • Τα γενικότερα εθνικά μας συμφέροντα ταυτίζονται απόλυτα με τα συμφέροντα της φύσης και του κλίματος, διότι πλήττονται από την ίδια κοινή αιτία που είναι τα ορυκτά καύσιμα.
 • Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να επιδιώξουμε τάχιστα την κλιματική ουδετερότητα, με την καθολική πράσινη στροφή στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή, στην συμπεριφορά μας.
 • Για τη χώρα μας, ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η κλιματική ανάγκη η πράσινη μετάβαση αποτελεί  υπαρξιακή προϋπόθεση εθνικής ανεξαρτησίας και οικονομικής επιβίωσης και ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και  του λαού μας.

Αφήστε μια απάντηση