ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 17:00  θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για συζήτηση στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 80/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

                                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αφήστε μια απάντηση