ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-Τάσος Παπαδόπουλος – απέναντι στο Σχέδιο Ανάν,(Απρίλιος 2004),Φωτεινή Γραμμή,,Επέτειος ΕΟΚΑ 1.4.2022

Δύο ἡμερομηνίες μέσα στὸν Μῆνα Ἀπρίλιο ἔπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο στὴ ἱστορία τῆς Κύπρου μας:

1η Ἀπριλίου 1955

Ἔναρξις ΕΟΚΑ  (Ἐθνικὴ Ὀργάνωσις Κυπρίων Ἀγωνιστῶν) 

24η Ἀπριλίου 2004

Διεξήχθη τὸ ἱστορικὸ δημοψήφισμα κατὰ τοῦ Σχεδίου Ανάν.

 

Τοιουτοτρόπως ἡ Κύπρός μας ἀνθίσταται καὶ ὑφίσταται ἀκόμη μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ἑνωθῇ μὲ τὴν Μητέρα Πατρίδα.

Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἰς τὸ τεῦχος 19 – σελ. 36 (Μαϊος 2004) συνεχάρη τὸν ἀείμνηστον Τάσσον Παπαδόπουλονκαὶ τὸν ἑδραίωνε καὶ τὸν παρεκάλει νὰ μὴ ἐνδώσῃ στὶς πιέσεις τῶν Ἄγγλων, Γάλλων, Γερμανῶν καὶ Ἀμερικάνων ἀλλὰ καὶ Ἑλλήνων ἐξωμοτῶν ἐπωφελουμένου τοῦ ὁμόαιμου μας σύγχρονου σχιζοφερνοῦς Χίτλερ  Ρετζέπ Ταϊγίπ Έρντογαν.

Τὸν ἀείμνηστον Τάσσον Παπαδόπουλον τὸ Σωματεῖον μας, «Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» τὸν ἐβραβεύσαμε μετὰ θάνατον τὴν 12.1.2011 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν καὶ τὴν Βράβευσιν τὴν παρέλαβε ὁ Ἀξιότιμος Πρέσβυς τῆς Κύπρου εἰς τὴν Ἀθήνα κ. Ἰωσὴφ Ἰωσήφ.

                                                                                               ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 – 3254321

Αφήστε μια απάντηση