ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αγρινίου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2022. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε η αναγκαιότητα για άμεσο συντονισμό και η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων    για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς. 

 «Πραγματοποιούμε υπηρεσιακή σύσκεψη προκειμένου να προετοιμάσουμε τη νέα αντιπυρική περίοδο. Ξεκινάμε νωρίς ώστε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων καθ΄ υπόδειξη και συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας. Με συντονισμό, στενή συνεργασία,   αλλά και υπευθυνότητα θα μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Αντιδήμαρχος  M. Σκορδόπουλος, ο Δ. Σύμβουλος Ν. Θεοδωρόπουλος,  ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου Ευστράτιος Πετράκης, ο Διοικητής ΑΤ Απόστολος Καπνιάρης, εκπρόσωπος του Δασαρχείου,  ΕΚΑΒ, ΔΕΥΑΑ, ο   πρ. του  Περ. Τμήματος ΕΕΣ, πρόεδροι  Κοινοτήτων και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Αγρινίου.

                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αφήστε μια απάντηση