Έχω ένα μυστικό 31

Το πουλάκι κελάηδησε πάλι και μας είπε ότι το καινούργιο αγροτικό που πήρανε στο δήμο, από τα τρία κλειδιά το ένα είναι στο εργοτάξιο τα άλλα δύο τα έχει η κα. Αντιδήμαρχος στην οικεία της…

Δυο τινά συμβαίνουν ή ανέλαβε τα καθήκοντά της φύλαξης των κλειδιών των οχημάτων του Δήμου… ή κάνει συλλογή των κλειδιών των οχημάτων του Δήμου

Εσείς κ. Δήμαρχε τι έχετε να πείτε γι’αυτό;

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply