ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Τρίτη 02-08-2022, στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου παρελήφθη φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM νέας τεχνολογίας το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των Χειρουργείων.


Οι υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο μηχάνημα αφορούν:


τη διευκόλυνση για την ακτινοσκόπηση του ασθενούς με υψηλής ευκρίνειας εξέταση εντός του χώρου όπου θα πραγματοποιείται η επέμβαση,


τη γρήγορη ιατρική ανταπόκριση σε επιτακτικές ανάγκες περιστατικών,
την ασφάλεια του ασθενούς αφού αποτρέπονται πλέον άσκοπες μετακινήσεις εντός ή εκτός νοσοκομείου.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Αφήστε μια απάντηση