Ανακοίνωση Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσολογγίου για πρόσληψη προσωπικού

Ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσολογγίου, σύμφωνα με το αρθμ.: 6/2022 Πρακτικό του Δ/κού Συμβουλίου
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
α) Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεσολογγίου προτίθεται να προσλάβει ως ειδική γραμματέα για χρονικό διάστημα πέντε μηνών (Μερική απασχόληση) άτομο κατά προτίμηση τέκνο μέλους του Συλλόγου.
β) Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεσολογγίου προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση των Κυνηγών Μελών του, κατά την Κυνηγετική περίοδο 2022-2023, καλεί τις ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες να προσκομίσουν προσφορές.
Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων, Βιογραφικών και Προσφορών
Από 5/8/2022 εώς 8/8 2022 και ώρα π.μ. 09:00 – 12:00 καθημερινά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση