Κόλαφος η Ακυρωτική Απόφαση Κατά Διαδικασίας Ανάθεσης Έργου της Δημοτικής Αρχής Λύρου.

Με απόφαση του (Αρ.Πρωτ. 122085 + 122076/09-08-2022/ ΑΔΑ: 6ΝΦ2ΟΡ1Φ-Δ7Χ) ο Συντονιστής αποκεντρωμένης Διοίκησης Ακύρωσε την 281/2022 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που κινούσε την διαδικασία ανάθεσης έργου με Διαπραγμάτευση και όχι με Ανοικτή Διαδικασία.

Εναγωνίως ο κ. Δήμαρχος ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής προσπαθούσε έργο που είχε προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 να το αναθέσει ως έκτακτο σε ημέτερους της επιλογής του κατόπιν πρόσκλησης και όχι με την προβλεπόμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, με οικονομική ζημία για τον Δήμο αφού η έκπτωση θα ήταν μικρότερη λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού.

Ο κ. Λύρος κατέκρινε και έσερνε στον Εισαγγελέα την προηγούμενη δημοτική αρχή για την ίδια διαδικασία. Πλέον και το τελευταίο αφήγημα της υπεράσπισης της τιμιότητας και της προστασίας δημοσίου χρήματος του κ. Λύρου κατέρρευσε με κρότο κατόπιν και την τελευταίας απόφασης.

κ. Λύρο πλέον είστε έκθετος προς τους Δημότες με την ανεπάρκειά σας στα έργα και που δεν απολαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη. Σας καλούμε άμεσα να κινήσετε τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων και να σταματήσετε τις μεθοδεύσεις προς τους ημέτερους.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση