ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Α.Σ. ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΣΠΗΛΙΟ ΛΙΒΑΝΟ

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 13 ν. 4251/2014 (άρθρο 95 παρ. 1 ν.4915/2022 με ισχύ από 24-03-2022) αναφορικά με την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία, μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών/εγγράφων που θα πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί και το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του εργαζομένου πολίτη τρίτης χώρας με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα.
Περαιτέρω, για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωσή του. Η επικύρωση προηγείται της επίσημης μετάφρασής του. Ειδικότερα:
Α) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί από Αρχή συμβαλλόμενης χώρας στη Σύμβαση της Χάγης του 1961, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 108Α), σύμφωνα με την υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση πρέπει να φέρει την επισημείωση apostille.
Β) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται, προκειμένου αυτό να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η προξενική επικύρωσή του. Η δε προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στη Σύμβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου.
Με μια πρώτη ανάγνωση, η χορήγηση των ως άνω πιστοποιητικών και η επικύρωσή τους κατά την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία φαντάζει απλή και εύκολη, είναι όμως; Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική και οι αγρότες του Νομού μας ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυσκολίες εφαρμογής της ως άνω διάταξης.
Σε μία αρκετά απαιτητική χρονιά για εμάς, έχουμε καταφύγει στη χώρα του Πακιστάν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατών γης. Ωστόσο, τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν για την μετάκληση εργατών γης από τη συγκεκριμένη χώρα, σύμφωνα την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 ν.4251/2014, ήταν τόσο μεγάλα που πολλάκις αναρωτηθήκαμε αν τελικά έχει λόγο ύπαρξης η ως άνω διάταξη, και τούτο διότι:
Το Πακιστάν δεν ανήκει στις συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης χώρες, με αποτέλεσμα να απαιτείται προξενική επικύρωση των απαραίτητων για την υποβολή του φακέλου πιστοποιητικών των εργατών γης. Το δε ελληνικό προξενείο στο Ισλαμαμπάντ, όντας υποστελεχωμένο, αδυνατεί να εξυπηρετήσει άμεσα το κοινό, με αποτέλεσμα τα σχετικά ραντεβού για την κατάθεση των προς επικύρωση πιστοποιητικών να ορίζονται 2-3 μήνες μετά (ζητήσαμε ραντεβού για κατάθεση πιστοποιητικών προς επικύρωση τέλος Ιουλίου και μας δόθηκε ραντεβού για τέλος Οκτωβρίου!!!), η δε ολοκλήρωση της επικύρωσης, όπως ενημερώνουν από το προξενείο, υπολογίζεται 6-8 εβδομάδες μετά την υποβολή των πιστοποιητικών. Με λίγα λόγια για μια απλή επικύρωση των πιστοποιητικών που ζητούνται στο άρθρο 13 ν.4251/2014 χρειάζονται 4-5 μήνες !!!
Αποτέλεσμα της δημιουργηθείσας αυτής κατάστασης ήταν πολλοί εργοδότες να καταθέτουμε μεν τα ζητηθέντα πιστοποιητικά, αλλά χωρίς αυτά ωστόσο να φέρουν τη σχετική επικύρωση από την Πρεσβεία μας στο Ισλαμαμπάντ (φέρουν μόνο επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν). Ωστόσο, τα αρμόδια Τμήματα Αδειών Διαμονής επιφυλάσσονταν για την έγκριση του φακέλου και της μετάκλησης καθώς τα ως άνω αναφερόμενα πιστοποιητικά δεν ήταν ουσιαστικά επικυρωμένα, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
Το ως άνω αναλυθέν πρόβλημα που είχε ανακύψει ήταν ιδιαιτέρως σοβαρό καθώς ουσιαστικά καθίστατο αδύνατη και ανενεργή η διάταξη του άρθρου 13 ως προς τη συγκεκριμένη χώρα. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι σκοπός θέσπισής της ως άνω διάταξης είναι η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των αγροτών, ωστόσο μόνο η επικύρωση των εγγράφων χρειάζονταν σχεδόν 4-5 μήνες ενώ η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας μετάκλησης εκτιμάται ότι χρειάζονταν 6-7 μήνες μετά την υποβολή του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και το ελληνικό Προξενείο στο Ισλαμαμπάντ είχαν ενημερώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για την υφιστάμενη κατάσταση.
Ο Σύλλογός μας αφουγκραζόμενος τη δυσανασχέτηση και την απογοήτευση των αγροτών του Νομού μας, απευθύνθηκε στο βουλευτή και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος άμεσα επιλήφθηκε του θέματος και κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να βρει τη λύση στο πρόβλημά μας.
Εκ μέρους επομένως του Συλλόγου μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Σπήλιο Λιβανό για την άμεση παρέμβασή του στο ζήτημα της μετάκλησης εποχικά εργαζομένων πολιτών από το Πακιστάν, καθώς έδειξε με τη στάση του ότι νοιάζεται πραγματικά για τις ανάγκες του Νομού του. Το ζήτημα εξάλλου των μετακλήσεων εργατών γης είναι κάτι που απασχολεί πολύ την τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας καθώς η αγροτική οικονομία είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης για το Νομό μας.
Κ. Λιβανέ σας ευχαριστούμε θερμά για όλα.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση