Νέα Διοίκηση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογίου

Η νέα Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου  Ι.Π. Μεσολογγίου με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου μετά από τις εκλογές της 13ης Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                    Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              Κυριάκος Κων/νος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                        Αντωνόπουλος Σπυρίδων

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                Τσοκάντας Αθανάσιος

ΤΑΜΙΑΣ:                                            Τσαπατώρης Γεώργιος

ΕΦΟΡΟΣ:                                          Ράπτης Κων/νος

ΜΕΛΗ:                                               Φίφης Ιωάννης

                                      Καπνίσης Αθανάσιος

                                                            Καρτέρης κων/νος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΜ

Ο Πρόεδρος               Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

Ο Γεν. Γραμματέας    Αντωνόπουλος σπυρίδων

Αφήστε μια απάντηση