Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει προβάλλει πολλές φορές την σημαία την αριστείας, άλλωστε ο κ. Υπουργός έχει διατελέσει πανεπιστημιακός δάσκαλος.

Ποια αριστεία όμως μπορεί να υπάρξει όταν έως σήμερα οι Πτυχιούχοι του Σώματος δεν δικαιούται ισότιμη μεταχείριση με τους Πτυχιούχους του Δημοσίου και τους Ένστολους των Ενόπλων δυνάμεων;

Το πώς θα αναγνωρίζεται η κατοχή ενός προσθετού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών το έχει λύσει ο νομοθέτης στο σύνολο των ένοπλων δυνάμεων εδώ και χρόνια.

Συγκεκριμένα στις ένοπλες δυνάμεις οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ παραγωγικών σχολών αποστρατεύονται με έναν καταληκτικό βαθμό περάν αυτού που προβλέπει η κατηγορία στην οποία βρίσκονται.

Προφανώς κάποιοι κύκλοι του υπουργείου έχουν δυσανεξία στην μόρφωση του κατώτερου κυρίως προσωπικού.

Ποιοι δεν θέλουν την αριστεία στο σώμα ;

Ποιοι δεν επιθυμούν να σπουδάζουν και να αποκτούν μόρφωση πανεπιστημιακού επίπεδου οι Αστυνομικοί;

Ποιοί δεν επιθυμούν να πληρώνονται καλύτερα οι αστυνομικοί;

Κύριε Υπουργέ γνωρίζουμε των αγώνα που δίνεται. Υπερβείτε τις αγκυλώσεις και τους αναχρονισμούς 

που προβάλλονται, δείτε το ζήτημα των πτυχιούχων Αστυνομικών και εναρμονιστε την αστυνομία με τα όσα ισχύουν στις Ε.Δ. επενδύοντας στην μόρφωση των στελεχών.

Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού-αναγνώστη του Bloko.gr

Αφήστε μια απάντηση