Οι Αλήθειες και τα Ψέματα για τις Σχολικές Επιτροπές – Ιάκωβος Παλαιολόγος

Τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε στον τύπο και στα ΜΜΕ διάφορα άρθρα υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στους τίτλους και τα κείμενά τους, βρίσκουμε πολλές αλήθειες αλλά και ψέματα. Άρα, καλό θα είναι η κατάσταση να ξεκαθαριστεί για να γνωρίζουν οι δημότες και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται την πραγματικότητα. 

Οι Σχολικές Επιτροπές: 1) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε) και 2) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Δ.Ε) είναι σημαντικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κάθε Δήμου και διοικούνται από Συμβούλιο. Σκοπός τους είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή τους στις σχολικές μονάδες, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες και οι  επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων με την εκτέλεση έργων και τη συντήρηση των εγκαταστάσεών τους. Την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων κάθε σχολείου έχει ο Διευθυντής και ο Σύλλογος των Διδασκόντων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του αποδέχεται κάθε έτος, 4 τριμηνιαίες τακτικές επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές δαπάνες όλων των σχολείων του δήμου. Παράλληλα, αποδέχεται και τις επιχορηγήσεις (όχι σε τακτά διαστήματα) για τις επισκευαστικές δαπάνες και για την αγορά πετρελαίου, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο διανέμει αυτές τις επιχορηγήσεις στις δύο Σχολικές Επιτροπές και αυτές με τη σειρά τους πρέπει να τις διανέμουν με σχετική απόφασή τους στις σχολικές μονάδες.

Ωστόσο, με παλαιότερη απόφασή η Σ.Ε.Δ.Ε και με πρόσφατη η Σ.Ε.Π.Ε. αποφάσισαν να μην κατανέμουν πλήρως τα ποσά των λειτουργικών και επισκευαστικών δαπανών καθώς και των δαπανών για αγορά πετρελαίου. Αλλά να παρακρατούν ένα μέρος τους, προκειμένου η κάθε επιτροπή να εξοφλεί το σύνολο των λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνων, νερού και ειδών καθαριότητας όλων των σχολείων. Καθώς και να προβαίνουν οι ίδιες σε διάφορες επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών υποδομών. Με αυτή την απόφαση βέβαια,  μπορεί κάποιοι να συμφωνούν ή να διαφωνούν, ωστόσο είναι θέμα μια άλλης συζήτησης.

Επειδή όμως, τα διοικητικά συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών και των άλλων νομικών προσώπων του δήμου μας, κακώς δεν μας παρουσιάζουν τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων τους, όπως ο νόμος ορίζει, επιχειρούμε καταρχήν, να παρουσιάσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και τις παρατηρήσεις μας με βάση όσα ενδιαφέροντα στοιχεία αντλήσαμε για το έτος 2022 από την ιστοσελίδα «Διαύγεια». Οι χρηματοδοτήσεις και οι κατανομές των χρημάτων στις σχολικές μονάδες θα παρατεθούν σε σχετικούς πίνακες στο τέλος του κειμένου. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες που προορίζονται αυστηρά για αγορά πετρελαίου αλλά και οι «κατά προτεραιότητα δαπάνες προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης» ωστόσο,  για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων προβλημάτων αυτές οι δαπάνες παρουσιάζονται σε ξεχωριστούς πίνακες.

Προβλήματα – Παρατηρήσεις – Προτάσεις

  1. Η αναφορά σε σχετικό άρθρο του Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, που τυγχάνει και Πρόεδρος της Σ.Ε.Π.Ε ότι «η δημοτική αρχή δεν αδιαφορεί» και «οι όποιες καθυστερήσεις για την συγκρότηση της σχολικής επιτροπής δεν αποτελούν υπαιτιότητά μας» είναι εκτός τόπου και χρόνου σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα αναφέραμε και όσα ακολουθούν σε αυτό το κείμενο. Για παράδειγμα, είναι τελείως ξεκάθαρη η προσωπική ευθύνη του κ. Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων της παράταξής του για το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την επί τετράμηνο μη συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα τα σχολεία να έχουν εξαντλήσει τις λειτουργικές και επισκευαστικές τους ανάγκες, αφού δεν έχει γίνει αποδοχή, ούτε καν κατανεμηθεί η τέταρτη δόση του 2022, ποσού 50.000,00€, για τις  λειτουργικές ανάγκες. Ταυτόχρονα δεν έγινε αποδοχή και κατανομή στα σχολεία ποσού 24.000,00€ για αγορά πετρελαίου.
  2. Τα παιδιά δεν ξεπάγωσαν χωρίς θέρμανση στα σχολεία γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για πετρέλαιο αλλά γιατί υπήρξε σοβαρή αμέλεια των υπευθύνων των Σχολικών Επιτροπών, που δεν ενημέρωσαν τους διευθυντές των σχολείων για την αλλαγή της διαδικασίας για την  προμήθεια πετρελαίου. Μετά τη 2ετή σύμβαση (2022-2023) που υπάρχει με προμηθευτή, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δεσμεύσεων συνολικών ποσών 143.000,00€ για την Σ.Ε.Π.Ε και 96.721,92€ για τη Σ.Ε.Δ.Ε., αρκεί ένα τηλεφώνημα, ώστε την ίδια ημέρα, το κάθε σχολείο να προμηθευτεί το πετρέλαιο που έχει ανάγκη.
  3. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ανευρεθούν περισσότεροι πόροι για τις Σχολικές Επιτροπές και τα σχολεία. Για παράδειγμα, το Δημόσιο ΙΕΚ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεσολογγίου φιλοξενούνται στο συγκρότημα του ΕΠΑΛ. Προβλέπεται να συμμετέχουν στα έξοδα για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΜ αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι Διευθυντές αυτών των μονάδων έχουν ζητήσει από τη Σ.Ε.Δ.Ε. να τους δοθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, προκειμένου να τα προωθήσουν στον οικονομικό τους φορέα για να εξοφληθεί το ανάλογο ποσό από το Υπουργείο Παιδείας, που αφορά τη συμμετοχή τους στα έξοδα του ΕΠΑΛ και του ΕΚ, αυτό δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Σ.Ε.Δ.Ε. Αξίζει να αναφερθεί ότι από το Σεπτέμβριο 2016 μέχρι και τον Ιούλιο 2020 (τελευταία φορά που δόθηκαν τα αναγκαία δικαιολογητικά) η Σ.Ε.Δ.Ε. εισέπραξε μόνο από το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου το ποσό των 21.426,26 €.
  4. Υπήρξε οξύ πρόβλημα με πολλές σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης που δεν πλήρωναν για χρόνια το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρέος της Σ.Ε.Π.Ε, του οποίου το συνολικό κόστος ανερχόταν στις 24/12/2022 στο ποσό των 143.226,49 €,  η ΔΕΗ στις 27-12-2022 με σχετικό έγγραφό της πρότεινε τη δημιουργία πολλαπλού (ενιαίου) λογαριασμού. Το χρέος τελικά, διακανονίστηκε με την προκαταβολή του 25% και 12 μηνιαίες δόσεις των 10.000 €. και συμφωνήθηκε ο  πολλαπλός (ενιαίος) λογαριασμός να εξοφλείται εφεξής για όλα τα σχολεία από το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής. Αυτά δυστυχώς, συμβαίνουν όταν για χρόνια δεν υπάρχουν έλεγχοι και απολογισμοί με απόλυτη ευθύνη των Σχολικών Επιτροπών.
  5. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στις 28-11-2022 η Σ.Ε.Π.Ε ενέκρινε την καταβολή ποσού 17.309,17€ για τη λογιστική τακτοποίηση της, λόγω επιβολής κατασχετηρίων “υπέρ προμηθευτή της” κατόπιν αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, φθάσαμε σε αυτό το σημείο με ευθύνη των παλαιοτέρων και σημερινών διοικήσεων. Βλέπε: 
  6. Οι δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, με απόφασή τους, τροποποίησαν τις συστατικές τους πράξεις αυξάνοντας τα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου από 11 σε 15, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη γι αυτό. Απλά, θέλησαν να τοποθετήσουν στα διοικητικά συμβούλια περισσότερους προσκείμενους προς τη δημοτική αρχή πολίτες, ενόψει μάλιστα των δημοτικών εκλογών.
  7. Η όλη γραφειοκρατική διαδικασία αποδοχής και κατανομής των 3μηνιαίων δόσεων καθυστερεί χαρακτηριστικά. Τις περισσότερες φορές το Υπουργείο Οικονομικών αργεί να στείλει τη δόση στους δήμους, ώστε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την  κατανομή των δόσεων στις δυο Σχολικές Επιτροπές. Έπειτα, το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, όπου με τη σειρά τους, αποφασίζουν τις τελικές κατανομές στα σχολεία. Για παράδειγμα η Δ΄ κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από το Υπουργείο Εσωτερικών έγινε στις 30/11/2022 και μέχρι σήμερα τα σχετικά ποσά δεν έχουν κατανεμηθεί από τη Σ.Ε.Δ.Ε στα σχολεία του Δήμου.
  8. Τέλος, οι δύο Σχολικές Επιτροπές ανάθεσαν απευθείας, ύστερα από την λήψη σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σε εξωτερικό συνεργάτη (λογιστικό γραφείο) την παροχή λογιστικών/φοροτεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 6.500,00€ με ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι έστω και τώρα, τα διοικητικά συμβούλια θα προχωρήσουν σε υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο των ισολογισμών και τα αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως ισχύει σήμερα, που είναι βασική νομική υποχρέωσή τους και παραλείπουν συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια.

Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου χρειάζονται εξυγίανση και επαναφορά σε ρυθμούς απόδοσης εσόδων προς όφελος των δημοτών. 

Α Ακολουθούν οι πίνακες:

ς, που αφορά τη 

Λειτουργικές δαπάνες 2022

Σ.Ε.Π.Ε. αποφάσειςΣυνολικό ποσόκατανομήςΣύνολο κατανομής σε σχολείαΚατακράτηση από Σ.Ε.Π.Ε.3μηνεςδόσεις
4/08-02-202265.000,0059.050,005.950,00Δ/2021
11/19-05-202265.000,0059.150,005.850,00Α/2022
26/09-09-202265.000,0065.000,00Β/2022
35/28-11-202259.096,1141.000,0018.096,11Γ/2022
Σύνολο κατανομής327.644,16239.200,00 88.444,16Η Δ/2022 αναμένεται
Σ.Ε.Δ.Ε. αποφάσειςΣυνολικό ποσόκατανομήςΣύνολο κατανομής σε σχολείαΚατακράτηση από Σ.Ε.Δ.Ε.3μηνεςδόσεις
9/28-01-202246.362,7036.500,009.862,70Α/2022
30/03-06-202246.362,7033.600,0012.762,70B/2022
69/24-10-202250.000,0012.600,0037.400,00.Γ/2022
Σύνολο κατανομής142.725,4082.700,0060.025,40Η Δ/2022 αναμένεται

Αγορά πετρελαίου 2022

Σ.Ε.Π.Ε. απόφασειςΣυνολικό ποσό κατανομήςΣύνολο κατανομήςσε σχολείαΚατακράτηση από Σ.Ε.Π.Ε.
5/08-02-202215.000,0015.000,000,00
12/19-05-202228.000,00 Έγινε αποδοχή από Σ.Ε.Π.Ε. Δεν έγινε κατανομή κατά σχολείο
108/25-10-202230.548,05 Έγινε κατανομή από το δημοτικό συμβούλιο, δεν έγινε αποδοχή και κατανομή κατά σχολείο το 2022.
Σύνολο73.548,0515.000,000,00
Σ.Ε.Δ.Ε. απόφασειςΣυνολικό ποσό κατανομήςΣύνολο κατανομήςσε σχολείαΚατακράτηση από Σ.Ε.Δ.Ε.
8/28-01-202212.840,6812.675,00165,68
29/03-06-202227.681,3527.000,00681,35
108/25-10-202224.000,00 Έγινε κατανομή από το δημοτικό συμβούλιο, δεν έγινε αποδοχή και κατανομή κατά σχολείο το 2022
Σύνολο 64.522,0339.675,00847,03

Κατασκευαστικές δαπάνες 2022

Σ.Ε.Π.Ε. αποφάσειςΣυνολικό ποσό κατανομήςΣύνολο κατανομήςσε σχολείαΣχολικές μονάδες
36/28-11-202261.000,004.600,00 Σε διάφορα δημοτικά και νηπιαγωγεία μετά από αίτημα.
14/19-05-202211.000,00
27/09-09-20225.770,00
39/28-11-20224.200,00
38/28-11-20224.600,00
42/28-11-202213.200,00
Σύνολο61,000,0043.370,00
Σ.Ε.Δ.Ε. αποφάσειςΣυνολικό ποσό κατανομήςΣύνολο κατανομήςσε σχολείαΚατακράτηση από Σ.Ε.Δ.Ε. 
70/24-10-202252.429,603.350,0049.079,60

Ιάκωβος Παλαιολόγος

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

“Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών” 

επικεφαλής συνδυασμού Όλγα Δασκαλή

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply