ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: “Πόρτα” από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η προχειρότητα και η ανεπάρκεια της διοίκησης του Δήμου σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας και διοικητικής αποκέντρωσης και ειδικότερα ως προς τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ως γνωστόν είναι κυρίαρχο όργανο του Δήμου. Συγκεκριμένα, ο κύριος Δήμαρχος προέβη σε αίτηση αυτεπάγγελτου ελέγχου κατά της υπ’ αριθ. 121/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου, η οποία αφορούσε, για δεύτερη φορά, απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ για σύσταση τμήματος πολιτικής προστασίας, προκειμένου να εξυπηρετήσει δικές του ρουσφετολογικές ανάγκες μέσω της αντίστοιχης τοποθέτησης.

Παρότι – για πρώτη φορά στα χρονικά – σοβαροί άνθρωποι του συνέστησαν ως Δήμαρχος να μην προβεί σε μια τέτοια ενέργεια αυτεπάγγελτου ελέγχου απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη να προχωρήσει, αγνοώντας ότι σύμφωνα με τα άρθρα 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 (ΔΚΚ) σε έλεγχο νομιμότητας υπόκεινται μόνον οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις των μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίες επιφέρουν αυτοτελώς έννομα αποτελέσματα.    

Με την υπ’ αριθ. 121/2022 απόφαση, για την οποία ο κ. Δήμαρχος ζήτησε τη διενέργεια αυτεπάγγελτου ελέγχου ως προς τη νομιμότητά της:

  • Αποφασίστηκε η μη τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
  • Εκφράστηκε η βούληση του αποφασίζοντος οργάνου να μην προχωρήσει σε ενέργεια που θα μεταβάλλει την ισχύουσα κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα.

Επί της ουσίας ο κ. Δήμαρχος ζητούσε όχι έλεγχο νομιμότητας, αλλά έλεγχο σκοπιμότητας, ο οποίος είναι ανεπίτρεπτος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του Συντάγματος!

Ως εκ τούτου η αίτηση αυτεπάγγελτου ελέγχου κρίθηκε απαράδεκτη.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Δείτε την απόφαση εδώ

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply