Ανακοίνωσε εκλογές η προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας

«Σύμφωνα με την με αριθμό 7/24-7-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας (ΕΠΣΑ) συγκαλεί την εκλογική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σε αίθουσα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας – οδός Κύπρου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων.

3. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και δύο (2) αναπληρωματικών.

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε.

Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της ΕΠΣΑ, μέχρι και την 10/09/2023 και από ώρα 10:00 έως και 13:00 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο. Η κατάθεση γίνεται δεκτή και με e-mail μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Οι υποδείξεις υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι και την 08/09/2023 και από ώρα 09:00 έως 13:00 (άρθρο 30 παρ. 3 εδ. α’ Καταστατικού).

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο χρόνος της ψηφοφορίας ορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά (άρθρο 30 παρ. 5 Καταστατικού).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας και η εκλογική Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

O εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται».

Αφήστε μια απάντηση