Ακόμα μια σχολή φύλακες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων!

    Θα ήθελα να ενημερώσω τους υποψηφίους σπουδαστές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος .

    Ήδη υπάρχουν αρκετοί πιστοποιημένοι φυλακές, που αρκούν για τις θέσεις στο νομό μας, καθώς οι θέσεις που βγάζει (μόνο) το υπουργείο Πολιτισμού είναι ελάχιστες. Θα πρέπει οι υποψήφιοι σπουδαστές να γνωρίζουν ότι υπάρχουν βάσει νόμων κωλύματα που δεν μας επιτρέπει να εργαζόμαστε συνεχώς, με κυριότερο το κώλυμα 8 μηνου. Επίσης,  ο δήμος Μεσολογγίου, προτιμά να αγνοεί τους πιστοποιημένους φύλακες και τοποθετεί στα μουσεία ανειδίκευτους . Στην πόλη μας οι πιθανότητες να δουλέψουμε είναι ελάχιστες και αν γίνει αυτό, θα είναι 5 ή 7 μήνες και μετά ξανά σε 2-3 χρόνια. Αν είμαστε τυχεροί βρίσκουμε εργασία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, με έξοδα μετακίνησης δικά μας. Ακόμα και η πρακτική άσκηση είναι δύσκολο να γίνει πλέον.

    Το να λειτουργεί ξανά και ξανά, η ειδικότητα του αρχαιοφύλακα, με νέους κύκλους σπουδαστών, δεν ωφελεί, όταν υπάρχει αυτό το επαγγελματικό αδιέξοδο. Σε αυτό συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία των πιστοποιημένων αρχαιοφυλάκων της πόλης. 

   Προτείνουμε στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, να ερευνά  για νέες ειδικότητες, που δεν έχουν κορεσθεί στην περιοχή και να στηρίζει τις νέες επιλογές (και μετά την αποφοίτησή τους) κάθε φορά σθεναρά. Κύριος σκοπός των σπουδών είναι το αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και η επαγγελματική αποκατάσταση.

Παπαευθυμίου – Φλώρου Ευγενία

Πιστοποιημένη Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αφήστε μια απάντηση