Το επίσημο τελικό αποτέλεσμα για το δήμο Μεσολογγίου των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εκλογικής Περιφέρειας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

α) Αριθμός γραμμένων εκλογέων 34.637 (τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιους τριάντα επτά)

β) Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν 21.456 (είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα έξι)

στ) Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων 20.933 (είκοσι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρεις)

γ) Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων 421 (τετρακόσια είκοσι ένα)

δ) Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων 102 (εκατόν δύο)

ε) Αριθμός άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων 523 (πεντακόσια είκοσι τρεις)

Συνδυασμοί – Αριθμός ψηφοδελτίων  – Ποσοστό

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 6.304 (έξι χιλιάδες τριακόσια τέσσερις) 30,12 %

ΜΑΖΟΙ 3.028 (τρεις χιλιάδες  είκοσι οκτώ) 14,47 %

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ξανά μπροστά 2.672 (δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο) 12,76 %

ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ   ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ   ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

2.257 (δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά) 10,78 %

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 2.249 (δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα) 10,74 %

ΑΝ.ΤΑ.ΜΑ. ΑΝάταση ΤΑυτότητα Μαχητικότητα 2.130 (δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα) 10,18 %

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1.227 (χίλιους διακόσια είκοσι επτά) 5,86 %

Ανάπτυξη για όλους ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   ΑΙΤΩΛΙΚΟ   ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΥΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

1.066 (χίλιους  εξήντα έξι) 5,09 %

messolonghinews.gr

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση