Τρεις ακτές… απάτητες στον δήμο Μεσολογγίου, θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα

Αναλυτική το δημοσίευμα:

Ο αριθμός των παραλιών που τελικά εντάσσονται στο σχέδιο για «απάτητες παραλίες» ανέρχεται τελικά σε 198, παρότι κάποιες διαρροές έκαναν λόγω για σχεδόν χίλιες που επρόκειτο να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη και προσδιορίζει τις περιοχές προστασίας σε όλη τη χώρα έγινε σαφές ότι τελικώς οι ενταγμένες στον πίνακα των απάτητων παραλιών ανήκουν όλες σε περιοχές Natura 2000.

Στις εν λόγω παραλίες θα απαγορεύεται η παραχώρηση και κατ’ επέκταση η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών αλλά και κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να έχει ψήγμα «αξιοποίησης» για το σημείο καθώς απαγορεύονται κυριολεκτικά τα πάντα!

Συγκεκριμένα απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα άτομα, η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων, η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών κ.ά., η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.

Το ενδιαφέρον για την Αιτωλοακαρνανία είναι πως μέσα στις 198 αυτές παραλίες περιλαμβάνονται και 3 συγκεκριμένες ακτές που αφορούν στην περιοχή (όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ): « Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, εκβολές Ευήνου, νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς». Πρόκειται για 3 διαφορετικές ακτές που ορίζονται με τον κωδικό Natura 2000 ως «GR2310001» αλλά με διαφορετικές μεταξύ τους συντεταγμένες. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στον δήμο Μεσολογγίου δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγουμένως κάποια ενημέρωση για το θέμα, ενώ μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, όπως διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία για τις ανάγκες του ρεπορτάζ,  δεν είχε καμία ενημέρωση ούτε το Λιμενικό Ταμείο.

Κι όλα αυτά, παρότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν και οργανωμένες παραλίες  και τροχήλατες καντίνες-αναψυκτήρια. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια υπάρχουν και προσπάθειες ευρύτερης αξιοποίησης στις εκβολές, τις Εχινάδες και τον Πεταλά, με προσπάθειες για kite surf κλπ. Αν ισχύσει η ΚΥΑ όπως περιγράφεται, δεν θα υπάρχει, για παράδειγμα, στις παραλίες των εκβολών ακόμη και μια υποτυπώδης εγκατάσταση για ίσκιο, νερό ή ένα αναψυκτικό. Θα πρόκειται άραγε για εντελώς παρθένο και απομονωμένο μέρος και αν ισχύσει κάτι τέτοιο πως θα το βλέπουν και θα το διαδίδουν οι επισκέπτες; Εκτός κι αν «απάτητο» σημαίνει «αποκομμένο από τον κόσμο»…

Σημειώνεται ότι οι «Απάτητες παραλίες» προσδιορίστηκαν – όπως προβλέπει ο ίδιος νόμος – ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με κριτήρια στα οποία περιλαμβάνονται: η σημαντική παρουσία οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης.

Αλλαγές σε καταγγελίες για παραλίες και δημοπρασίες

Ταυτόχρονα με τον ορισμό των «απάτητων παραλιών» δημιουργείται Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας και η ψηφιακή εφαρμογή «MyCoast», μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν άμεσα καταγγελίες για υπέρβαση των παραχωρήσεων ή για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας.

Προβλέπεται η νέα διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών από τις Κτηματικές Υπηρεσίες για την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, με τιμή εκκίνησης που προσδιορίζεται αντικειμενικά και προσδιορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την ασφάλεια της παραλίας και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Ακόμη, θεσπίζονται αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, ειδικά στις περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα («Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας»), το οποίο θα υποστηρίζει τη διενέργεια των δημοπρασιών, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και την υποβολή καταγγελιών από την πλευρά των πολιτών μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «MyCoast».

Η εφαρμογή «MyCoast» θα διατίθεται δωρεάν στους πολίτες, προκειμένου να υποβάλουν καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή για υπέρβαση της παραχώρησης. Ανοίγοντας την εφαρμογή, ο πολίτης θα πρέπει να εντοπίσει την περιοχή ενδιαφέροντος είτε με αναζήτηση στο χάρτη της εφαρμογής είτε «σκανάροντας» το QR code της παραχώρησης, που θα είναι αναρτημένος υποχρεωτικά σε πινακίδα στην παραλία. Μόλις γίνει ο εντοπισμός της περιοχής θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού το πολύγωνο της παραχώρησης και τα στοιχεία της (τοποθεσία, έναρξη – λήξη, χρήση, εμβαδόν). Αν ο πολίτης διαπιστώσει αυθαίρετη κατάληψη έκτασης ή και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, μπορεί να υποβάλει τις προαναφερόμενες καταγγελίες μέσω της εφαρμογής, επιλέγοντας τη συγκεκριμένη παραχώρηση ή το συγκεκριμένο σημείο στο χάρτη, εάν δεν υπάρχει ενεργή παραχώρηση.

Ο χρήστης προσδιορίζει τον λόγο της καταγγελίας, εισάγει μια συνοπτική περιγραφή του προβλήματος και επιλέγει εάν η καταγγελία θα υποβληθεί ανώνυμα ή επώνυμα. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται η σύνδεσή του με προσωπικούς κωδικούς taxisnet για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημειώνεται ότι μία μόνο καταγγελία, ανά τύπο καταγγελίας, μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση, καθώς και ότι η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης. Αν δεν είναι δυνατή η υποβολή καταγγελίας μέσω της εφαρμογής, οι καταγγελίες γίνονται με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, η οποία υποχρεούται να την διαβιβάσει αυθημερόν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Πηγή: Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Visited 908 times, 1 visit(s) today

Αφήστε μια απάντηση