Εκτός ψηφοδελτίων Βενιζέλος-∆ιαµαντοπούλου – Οι (στενές) σχέσεις του µητροπολίτη Συµεών µε Ιβάν και Ρώσους

Σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν διάθεση έπειτα…

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εκτός ψηφοδελτίων Βενιζέλος-∆ιαµαντοπούλου – Οι (στενές) σχέσεις του µητροπολίτη Συµεών µε Ιβάν και Ρώσους