ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ-Τάξις και Ακολουθία του Εθνικού Μνημοσύνου της 29ης Μαΐου. Θρήνοι και Τραγούδια της Αλώσεως ΝΙΚ.Α.ΚΛΕΝΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΠΗΠΑ 23.3.2022.

Ὅπως τὸ εἴχαμε προαναγγείλει πρὸ πολλοῦ, τὸ Ἵδρυμά μας ἐξέδωσε καὶ κυκλοφορεῖ καὶ τὸ περισπούδαστον πόνημα τοῦ Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς κ. Νικολάου Ἀναστ. Κλέντου,τ. Κοσμήτορος τοῦ Φ. Συλλόγου Παρνασσὸς, τ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, Παλαιογράφου, Νομικοῦ, Βιβλιοθηκαρίου, Συγγραφέως

ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

εἰς τὸ ὁποῖον τὸν Πρόλογον γράφει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ.Ἱερώνυμος.

Ἐμεῖς ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ θέλομε νὰ ἀνταγωνισθῶμε τὸν Μακαριώτατόν μας,

Προς τοῦτο δὲν γράφομε οὔτε Πρόλογον οὔτε Ἐπίλογον ἀλλὰ τὸ Ἐπίμετρον: «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»…

Τὸ ἔργον ἔχει μία μοναδικότητα.

Ὅμως ἀφήνομε τοὺς εἰδικοὺς νὰ κάνουν τὴν δικαίαν καὶ ἀντικειμενικὴν κριτικήν των, κατὰ τὴν ἐπίσημη παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, ἡ ὁποία ἐλπίζομε νὰ πραγματοποιηθῇ ἀνήμερα τῆς 29ης Μαΐου202 ἤ μία ἄλλη κατάλληλη ἡμέρα καὶ εἰς ἕνα κατάλληλον χῶρον, διὰ νὰ δύνανται νὰ συμμετέχουν πολλὲς χιλιάδες εὐλαβεῖς καὶ φιλοπάτριδες Συνέλληνες.

Ὁ συγγραφεὺς καὶ ὁ προλογήσας ἔχουν τὸν λόγον.

Κατὰ τὴν παρουσίασιν θὰ ὁμιλήσουν ὁ συγγραφεύς, ὁ προλογήσας Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄καὶ οἱ παρουσιαστὲς τοῦ βιβλίου.

Ὁ ἐκδότης κατὰ τὴν παρουσίασιν ἀντὶ ὁμιλίας θὰ ἀπαντήσῃ σὲ μερικὰ ἐρωτήματα.

Τμῆμα τοῦ ἔργου ἔχει μεταφρασθῆ καὶ εἰς τὶς γλῶσσες Ἀγγλικὴν, Γαλλικὴν, Ἰσπανικὴν, Ρουμανικὴν καὶ Ρωσσικὴν.

                                                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ.  2103254321

Αφήστε μια απάντηση